ĐỀ 6 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 6

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Mẫn

Minh Mẫn

HẠNG

2

Số điểm 26.67%

Đàm Quốc Triệu

Đàm Quốc Triệu

HẠNG

1

Số điểm 46.67%

Duy Khoa Pham

Duy Khoa Pham

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Lê Vương Mỹ

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan