Đề 5 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 5 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thu

Phạm Thu

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Thùy An

Thùy An

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Tiên Tiên

Tiên Tiên

HẠNG

3

Số điểm 77.42%

 • 04

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 74.19%

 • 05

  Lê Như Ngọc

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  Lemon Tree

  Số điểm: 70.97%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan