ĐỀ 5 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 80.65%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

HẠNG

3

Số điểm 77.42%

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 74.19%

 • 05

  Phan Quốc Bảo

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  Đào Quốc Thái

  Số điểm: 61.29%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan