Đề 4 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:15

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:17

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan