Đề 4 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoa Bùi Thị

Hoa Bùi Thị

HẠNG

2

Số điểm 87.10%

Hoa Bùi Thị

Hoa Bùi Thị

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

 • 04

  ::

  Số điểm: 74.19%

 • 05

  Tiên Tiên

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  nhat lamvominh

  Số điểm: 51.61%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan