Đề 4 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:16

Cây Hoa Héo

Cây Hoa Héo

HẠNG

1

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:07:35

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:23

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan