Đề 4 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:02:21

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:32

do thuy

do thuy

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:05:28

 • 04

  Vinh

  Số điểm: 77.42%

  Thời gian làm: 00:08:39

 • 05

  Phạm Ngọc

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:04:19

 • 06

  Cây Hoa Héo

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:07:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan