ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 HK2

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Khoa Hồ

Khoa Hồ

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Quang Minh

HẠNG

3

Số điểm 41.67%

  • 04

    Minh Tuấn

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan