ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kimngan

Kimngan

HẠNG

2

Số điểm 40%

Kimngan

Kimngan

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

LE.KIEU.DUYEN_XNK23C2_1901467

LE.KIEU.DUYEN_XNK23C2_1901467

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

 • 04

  Hạnh

  Số điểm: 33.33%

 • 05

  ĐỖ THỊ NHƯ TRANG

  Số điểm: 20%

 • 06

  Yến Trương Hải

  Số điểm: 13.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan