ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Binh Cao

Binh Cao

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:03:14

Tuấn Dũng

Tuấn Dũng

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:03:04

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:00:27

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:00:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan