Đề 4 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Ngân Thanh

Ngân Thanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:55

 • 04

  Mai Mỹ An

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:02

 • 05

  ThisisChi_k k

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:02

 • 06

  Nhukha Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan