ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:17

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:02:10

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan