Đề 3 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:13

Huỳnh Ty

Huỳnh Ty

HẠNG

1

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:21

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:13

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan