Đề 3 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiên Tiên

Tiên Tiên

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Minh Nhí

Minh Nhí

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Nhu To

Nhu To

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

 • 04

  ::

  Số điểm: 83.87%

 • 05

  nhat lamvominh

  Số điểm: 77.42%

 • 06

  Minh Nhí

  Số điểm: 74.19%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan