Đề 3 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:09

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:37

 • 04

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 93.55%

  Thời gian làm: 00:03:15

 • 05

  Phạm Ngọc

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:05:38

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan