Đề 3 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:22

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:17

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:17

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 38.71%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan