ĐỀ 3 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

My Huyền

My Huyền

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:07:28

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:02:01

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

HẠNG

3

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:10:45

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Duyên Ngọc

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:03:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan