ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

HẠNG

1

Số điểm 33.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan