ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thành Đinh Nhật

Thành Đinh Nhật

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Minh Tâm

Minh Tâm

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan