Đề 2 Trắc nghiệm Từ đồng nghĩa Tiếng Anh

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cường Đào Huy

Cường Đào Huy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Cường Đào Huy

Cường Đào Huy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Cường Đào Huy

Cường Đào Huy

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

 • 04

  Gia Gia Lương

  Số điểm: 61.29%

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 48.39%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan