Đề 2 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:20

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:18

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:26

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan