Đề 2 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

::

::

HẠNG

2

Số điểm 87.10%

Minh Nhí

Minh Nhí

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

3

Số điểm 74.19%

 • 04

  ::

  Số điểm: 70.97%

 • 05

  Tiên Tiên

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 70.97%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan