Đề 2 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:04:28

Phạm Ngọc

Phạm Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:56

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:01:49

 • 04

  Vinh

  Số điểm: 67.74%

  Thời gian làm: 00:19:15

 • 05

  Phạm Ngọc

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:03:50

 • 06

  Vinh

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:19:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan