Đề 2 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:19

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:01:49

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 32.26%

Thời gian làm 00:00:21

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan