ĐỀ 2 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ C

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Phượng

Lê Thị Phượng

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:04:56

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:01:40

My Huyền

My Huyền

HẠNG

3

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:07:47

 • 04

  Trần Hoài Bảo

  Số điểm: 64.52%

  Thời gian làm: 00:09:39

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Cẩm Hằng

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:03:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan