ĐỀ 2 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ C

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Lê Thị Phượng

Lê Thị Phượng

HẠNG

3

Số điểm 74.19%

 • 04

  Mã Cát Huỳnh

  Số điểm: 70.97%

 • 05

  My Huyền

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  Trần Hoài Bảo

  Số điểm: 64.52%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan