ĐỀ 2 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vinh

Vinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Vinh

Vinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Catussie Lê

Catussie Lê

HẠNG

3

Số điểm 80.65%

 • 04

  Ngọc Châu

  Số điểm: 74.19%

 • 05

  Phạm Hồng Ngát

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  Dương Nguyễn

  Số điểm: 61.29%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan