ĐỀ 2 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vinh

Vinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:19

Vinh

Vinh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:33

Ngọc Châu

Ngọc Châu

HẠNG

3

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:06:11

 • 04

  Dương Nguyễn

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:03:56

 • 05

  Nguyễn Bảo Trọng

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:05:50

 • 06

  Nguyễn Vy

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:07:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan