ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:50

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:50

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:50

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 05

  Ngọc Quỳnh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:52

 • 06

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan