ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM MÔ PHÔI

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Super Ry

Super Ry

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 91.67%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 91.67%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 91.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan