Đề 2 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hạnh Trương

Hạnh Trương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Ngân Thanh

Ngân Thanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

 • 04

  ThisisChi_k k

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 05

  Hạnh Trương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:20

 • 06

  Nhukha Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan