ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:01:30

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:03:51

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:23

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:21

 • 06

  Cát

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:08:56

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan