ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 58.06%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

 • 06

  Phạm Thị Trúc Giang

  Số điểm: 41.94%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan