Đề 14 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 14

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hạnh Trương

Hạnh Trương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:59

Hạnh Trương

Hạnh Trương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:01

 • 04

  Ngân Thanh

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Ngân Thanh

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:00:27

 • 06

  Giang Trần Gia Hảo

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan