Đề 13 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 13

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Ngân Thanh

Ngân Thanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Giang Trần Gia Hảo

Giang Trần Gia Hảo

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phạm Tú Annh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Hoàng Vũ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Hoàng Vũ

  Số điểm: 100%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn