Đề 13 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 13

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Bảo

Đỗ Bảo

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:02:13

Trâm Nguyễn

Trâm Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:07:31

Đỗ Bảo

Đỗ Bảo

HẠNG

3

Số điểm 58.33%

Thời gian làm 00:02:13

 • 04

  Đỗ Bảo

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:02:13

 • 05

  Đỗ Bảo

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:02:13

 • 06

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan