Đề 12 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 12

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:10

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:10

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:10

 • 04

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 05

  Nguyễn An

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 06

  Nguyễn An

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:00:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan