ĐỀ 10 TRẮC NGHIỆM THIẾT KẾ WEB

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Tấn Đạt

Đỗ Tấn Đạt

HẠNG

2

Số điểm 16.67%

Nguyễn Thị Thúy Vi

Nguyễn Thị Thúy Vi

HẠNG

1

Số điểm 25%

Nguyễn Hoài Duy

Nguyễn Hoài Duy

HẠNG

3

Số điểm 8.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan