Đề 1 Trắc nghiệm Từ đồng nghĩa Tiếng Anh

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1  

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Phương

Anh Phương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:31

Cường Đào Huy

Cường Đào Huy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:31

Anh Phương

Anh Phương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:32

 • 04

  Anh Phương

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:37

 • 05

  Cường Đào Huy

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 06

  Cường Đào Huy

  Số điểm: 96.77%

  Thời gian làm: 00:01:48

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan