Đề 1 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Nhí

Minh Nhí

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Minh Nhí

Minh Nhí

HẠNG

1

Số điểm 100%

M1NH KHO4

M1NH KHO4

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Phạm Ngọc

  Số điểm: 87.10%

 • 05

  ::

  Số điểm: 87.10%

 • 06

  Dung Nguyễn

  Số điểm: 83.87%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan