Đề 1 TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thùy Trang

Thùy Trang

HẠNG

2

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:07:57

Lâm Tuấn Thịnh

Lâm Tuấn Thịnh

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:07:50

yến nhi pham

yến nhi pham

HẠNG

3

Số điểm 54.84%

Thời gian làm 00:07:29

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

Trắc nghiệm liên quan