Đề 1 Trắc nghiệm tin học nâng cao- chứng chỉ CNTT nâng cao

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

TrangS Lượng

TrangS Lượng

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:02:12

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:47

TrangS Lượng

TrangS Lượng

HẠNG

3

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:07:09

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan