ĐỀ 1 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ C

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:24

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:20

Hien Nguyen

Hien Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:30:00

 • 04

  Lai Minh Tan

  Số điểm: 93.55%

  Thời gian làm: 00:00:55

 • 05

  Phạm Hồ Vĩnh Lân

  Số điểm: 93.55%

  Thời gian làm: 00:01:19

 • 06

  nguyen hoang yen

  Số điểm: 93.55%

  Thời gian làm: 00:02:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan