ĐỀ 1 Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 41.94%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 48.39%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 41.94%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 41.94%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan