Đề 1 TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 05

  Hiếu Ngô

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:03:30

 • 06

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 41.67%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan