ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:23

Hoàng Phi

Hoàng Phi

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:04:09

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 38.71%

Thời gian làm 00:00:28

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan