ĐỀ 1 Trắc nghiệm Hóa Dược

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Chanh

Chanh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:31

Tường Vi

Tường Vi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:19

Đỗ Ức Tuệ

Đỗ Ức Tuệ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

 • 04

  Béo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 05

  Béo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:46

 • 06

  quyen le

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan