Soạn Văn 9: Tập làm thơ tám chữ

Soạn Văn 9: Tập làm thơ tám chữ

210 02/11/2019

I. Nhận diện thể thơ tám chữ

Câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

a. Mỗi dòng ở các đoạn thơ có 8 chữ.

b. Có nhiều cách gieo vần (vần chân, vần lưng, vần liền, vần gián cách) nhưng phổ biến nhất vẫn là gieo vần chân:

- Đoạn thơ (a): Vần chân liền tan – ngàn (câu 2 – 3), bừng – rừng (câu 6 – 7).

- Đoạn thơ (b): Vần chân liền học – nhọc (câu 3 – 4), bà – xa (câu 5 -6).

- Đoạn thơ (c): Vần chân cách ngát – hát (câu 1 – 3), non – son (câu 2 – 4), đứng – dựng (câu 5 – 7), tiên – nhiên (câu 6 – 8).

c. Cách ngắt nhịp tự do, linh hoạt diễn tả những trạng thái khác nhau.

II. Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ

Câu 1 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Thứ tự các từ cần điền lần lượt là: Ca hát, ngày qua, bát ngát, muôn hoa.

Câu 2 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Thứ tự các từ cần điền lần lượt là: Cũng mất, tuần hoàn, đất trời.

III. Thực hành làm thơ tám chữ

Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Tìm từ ngữ thích hợp:

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

Bổ sung câu cuối:

Bước chân nhẹ nâng tà áo trắng sương.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn