Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

18 12/02/2020

1. Các bộ phận của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 2:

A – Nhị hoa với bao phấn cắt ngang

B – Nhụy hoa với bầu cắt ngang

Hoa gồm các bộ phận: đài, tràng (cánh hoa), nhị, nhụy.

  • Nhị gồm: chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn).
  • Nhụy gồm: đầu, vòi, bầu nhụy, noãn trong bầu nhụy.

2. Chức năng các bộ phận của hoa

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 3: Một số loài hoa

Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực

Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái

⇒ Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Đài và tràng làm thành bao hoa để bảo vệ nhị và nhụy

3. Tổng kết

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 28

Hình 4: Sơ đồ tư duy Chức năng của hoa


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn