Giải vở bài tập Toán 4 bài 30: Phép trừ

Giải vở bài tập Toán 4 bài 30: Phép trừ

1,372 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

62975 - 24138

39700 - 9216

100000 - 9898

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………

- Số bé nhất có bốn chữ số là : ……………………

- Hiệu của hai số này là: ……………………

Câu 3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264 kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường?

Câu 4. a) Vẽ theo mẫu:

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây)

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

Ta có diện tích hình cần vẽ là: ………………………

Đáp án bài tập trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

Câu 2.

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.

- Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

- Hiệu của hai số này là: 8999

Câu 3. Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

Bài giải

Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là:

2632 – 264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được là:

2632 + 2368 = 5000 (kg)

Đáp số: 5000kg

Câu 4. a)

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

b)

Nối các điểm như hình sau:

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 30

Ta có diện tích hình cần vẽ là: 1 x 10 = 10 cm2

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn