Giải vở bài tập Toán 4 bài 26: Luyện tập Biểu đồ

Giải vở bài tập Toán 4 bài 26: Luyện tập Biểu đồ

121 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 26

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

Câu 2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi:

SỐ NGÀY CÓ MƯA TRONG 3 THÁNG NĂM 2004

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 26

a) Số ngày mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày

B.15 ngày

C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày

B. 36 ngày

C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày

B. 15 ngày

C. 12 ngày

Đáp án bài tập trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 20 mét vải trắng

Câu 2.

Câu a) Chọn B. 15 ngày

Câu b) Chọn B. 36 ngày

Câu C) Chọn C. 12 ngày

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn