Giải vở bài tập Toán 4 bài 18: Yến, tạ, tấn

Giải vở bài tập Toán 4 bài 18: Yến, tạ, tấn

349 18/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp:

Giải vở bài tập Toán 4 bài 18

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến =...kg

2 yến =... kg

10 kg =...yến

7 yến =... kg

2 yến 5 kg =... kg

7 yến 2 kg =...kg

 

b) 1 tạ = … yến

10 yến = … tạ

1 tạ = … kg

100 kg = … tạ

3 tạ = …yến

8 tạ = … yến

5 tạ = … kg

5 tạ 8 kg = … kg

 

c) 1 tấn = … tạ

4 tấn = … tạ

10 tạ = … tấn

9 tấn = … tạ

1 tấn = … kg

7 tấn = 7… kg

1000 kg = … tấn

3 tấn 50 kg = … kg

Câu 3. Điền >, <, =

5 tấn ……35 tạ

32 yến – 20 yến…… 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kg ……2700kg

200kg x 3 ……6 tạ

650kg …… 6 tạ rưỡi

5 tấn …………30 tạ : 6

Câu 4. Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

Đáp án bài tập trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Nối

Giải vở bài tập Toán 4 bài 18

Câu 2. Viết số thích hợp

a) 3 yến = 30 kg

2 yến = 20 kg

10 kg = 1 yến

7 yến = 70 kg

2 yến 5 kg = 25 kg

7 yến 2 kg = 72 kg

 

b) 1 tạ = 10 yến

10 yến = 1 tạ

1 tạ = 100 kg

100 kg = 1 tạ

3 tạ = 30 yến

8 tạ = 80 yến

5 tạ = 500 kg

5 tạ 8 kg = 508 kg

 

c) 1 tấn = 10 tạ

4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn

9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg

7 tấn = 7000kg

1000kg = 1 tấn

3 tấn 50kg = 3050kg

Câu 3. Điền >, <, =

5 tấn > 35 tạ

32 yến – 20 yến < 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kg < 2700kg

200kg x 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi

5 tấn > 30 tạ : 6

Câu 4.

Tóm tắt

Gạo tẻ: 3 tấn 8 tạ

Gạo nếp ít hơn gạo tẻ: 12 tạ

Gạo tẻ và gạo nếp :…tạ?

Bài giải

Số gạo tẻ có trong kho là:

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

38 – 12 = 36 (tạ

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ

26 tạ gạo nếp

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn