Giải vở bài tập Toán 4 bài 17: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 17: Luyện tập

354 18/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 17

Câu 2. Cho ba số

6   1    3

Dùng cả ba chữ số 6; 1; 3 để viết một số bé hơn 140.

Câu 3. Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 471....< 4711

b) 6....524 > 68 524

c) 25 367 > .....5 367

d) 282 828 < 282 82....

Câu 4. a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

Đáp án bài tập trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 17

Câu 2. Dùng cả ba chữ số 6; 1; 3 để viết một số bé hơn 140 là:

1

3

6

Câu 3. Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 4710 < 4711

b) 695 24 > 68 524

c) 25 367 > 15 367

d) 282 828 < 282 829

Câu 4. a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

Các số bé hơn 3 là: 0; 1; 2. Vậy x là: 0; 1; 2.

b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

Các số tròn chục mà lại nằm trong khoảng (28 < x < 48) là: 30; 40. Vậy x là 30; 40.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn