Giải bt SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

Giải bt SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

314 22/11/2019

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 1 (trang 45 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính của Hoa Kì.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

Bài 2 (trang 46 sgk Địa Lí 11): Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 6: Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (Tiết 3)

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn