Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4: Luyện tập biểu đồ

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4: Luyện tập biểu đồ

103 20/08/2019

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 33/SGK Toán 4 tập 1)

Biểu đồ dưới đây nói về một số vải hoa và vải trắng của một của hàng đã bán được trong tháng 9:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 34/SGK Toán 4 tập 1)

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi.

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Đáp án:

Dựa vào biểu đồ, ta có:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là:

15 – 3 = 12 (ngày)

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:

(18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 34/SGK Toán 4 tập 1)

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số các như sau:

Tháng 1: 5 tấn; Tháng 2: 2 tấn; Tháng 3: 6 tấn.

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn