Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 bài 15: Vật liệu cơ khí

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 bài 15: Vật liệu cơ khí

102 21/02/2020

Câu 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

Trả lời:

- Các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí: Độ bền, độ dẻo, độ cứng.

a. Độ bền:

 • ĐN: biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu.
 • Ý nghĩa: Là chỉ tiêu cơ bản của vật liệu.
 • Giới hạn bền kéo: Đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu (bk).
 • Giới hạn bền nén: Đặc trưng cho độ bền kéo của vật liệu (bn).

b. Độ dẻo:

 • ĐN: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của vật liệu.
 • Ý nghĩa: Đặc trưng cho độ dẻo của vật liệu.

c. Độ cứng:

 • ĐN: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt dưới tác dụng của lực.
 • Đơn vị đo độ cứng:
  • Brinen (HB):
  • Rocven (HRC):
  • Vicker (HV)

Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong ngành cơ khí.

Trả lời:

 • Tính chất: Ở nhiệt độ nhất định chuyển sang trạng thái chảy dẻo, không dẫn điện. Gia công nhiệt được nhiều lần. Có độ bền và khả năng chống mài mòn cao.
 • Công dụng: Dùng chế tạo bánh răng cho các thiết bị kéo sợi.

Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.

Trả lời:

 • Tính chất: Sau khi gia công nhiệt lần đầu không chảy hoặc mềm ở nhiệt độ cao, không tan trong dung môi, không dẫn điện, cứng, bền.
 • Công dụng: Dùng để chế tạo các tấm lắp cầu dao điện, kết hợp với sợi thuỷ tinh để chế tạo vật liệu compôzit.                                                                                                      st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn