End Up nghĩa là gì?

End Up nghĩa là gì?

44 13/08/2019

END UP NGHĨA LÀ GÌ?

Khi kết hợp End Up ta lại được nghĩa mới, tùy vào hoàn cảnh khác nhau mà End Up sẽ mang nghĩa khác nhau.

Trước hết, nghĩa cơ bản nhất của End Up là làm gì đó không có kế hoạch, cuối cùng dẫn đến kết cục hoặc rơi vào tình trạng, đến nơi đó một cách tình cờ.

Xem thêm: Cụm động từ với ACT

Ví dụ:

- I couldn't get ticket go to Sa Pa, so I ended up going to Ha Noi: Tôi không mua được vé đi Sa Pa, vì vậy tôi về Hà Nội.

- Keep on doing that and you'll end up in serious trouble: Cứ tiếp tục làm những điều anh - muốn đi, rồi anh sẽ gặp báo ứng mà xem.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn