Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán (1/4)

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán (1/4)

141 31/03/2020

Câu 1: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 và 5 là:

A. 29 214

B. 35 305

C. 53 410

D. 60 958

Câu 2: Kết quả của phép nhân 263 x 203 là:

A. 53 839

B. 53 389

C. 53 839

D. 53 983

Câu 3: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1200 cm2

Câu 4: 358 tạ + 482 tạ =……tấn ?

A. 83

B. 84

C. 73

D. 804

Câu 5: Giá trị của biểu thức 134 x 101 – 134 là:

A.134

B. 1340

C. 1304

D.13400

Câu 6: Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4

A. AB và AD; BD và BC.

B. BA và BC; DB và DC.

C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.

D. AB và AD; BD và BC; DA và DC; BA và BC

Câu 7: Trung bình cộng của hai số là 18; hiệu của hai số là 6. Vậy hai số đó là:

A. 18 và 10

B. 21 và 18

C. 20 và 15

D. 21 và 15

Câu 8: Đội Một trồng được 45 cây, Đội Hai trồng được 49 cây. Đội Ba trồng được số cây bằng trung bình cộng số cây của Đội Một và Đội Hai đã trồng. Hỏi cả ba Đội trồng được bao nhiêu cây?

A. 145 cây

B. 141 cây

C. 131 cây

D. 114 cây

Câu 9: Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Trường đó có số học sinh nữ, học sinh nam là:

A. 290 học sinh nam; 382 học sinh nữ

B. 209 học sinh nam; 328 học sinh nữ

C. 292 học sinh nam ; 380 học sinh nữ

D. 380 học sinh nam; 292 học sinh nữ

Câu 10: Ở một làng nọ có một gia đình có ba người con trai. Mỗi người con trai đều có một người chị gái và một người em gái. Các bạn thử đoán xem gia đình đó có mấy người con?

A. 5 người

B. 6 người

C. 7 người

D. 8 người


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn