Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 27 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (1/4)

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 27 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (1/4)

270 31/03/2020

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

1. Đặt tính rồi tính:

765 – 56

........................

........................

........................

225 + 493

........................

........................

........................

191 x 3

........................

........................

........................

325 : 4

........................

........................

........................

2. Tính giá trị của biểu thức:

a. 264 + 78 : 3 = ………………

= ……………...

b. 121 x (52 – 49) = ……………….

= ………………

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:

a. Bốn trăm linh một được viết là:

A. 411            B. 401          C. 4001          D. 101

b, 16 gấp 4 mấy lần?

A.

64 lần

B.

20 lần

C.

4 lần            D. 60 lần

c, 7m 8cm = ....... cm, số được điền vào chỗ chấm là:

A. 78         B. 708                C. 87            D. 807

4. Tìm x:

x x 6 = 420

………………………..

………………………..

.……………………….

468 : x = 2

………………………..

.……………………….

………………………..

5. Bao gạo nặng 125 kg. Bao ngô nặng gấp ba lần bao gạo. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài giải:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng kém chiều dài 6m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài giải:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

1. Đặt tính rồi tính:

709         718           573

2. Tính giá trị của biểu thức:

a, 264 + 78 : 3                    b. 121 x (52 – 49)

= 264 + 26                         = 121 x 3

= 290                             = 363

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng:

a. Bốn trăm linh một được viết là

B. 401

b, 16 gấp 4 mấy lần?

C. 4 lần

c, 7m 8cm = ....... cm

B. 708

4. HS tự tính

5. Bài giải:

Bao ngô cân nặng là:

125 x 3 = 375(kg)

Cả hai bao cân nặng là:

125 + 375 = 500(kg)

Đáp số: 500 kg

6. Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

15 – 6 = 9(m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

(15 + 9) X 2 = 48(m)

Đáp số: 48m

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt

Bài: Quà của đồng nội

Cơn gió mùa hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết.

Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mắt của bông lúa non không? Trong cải vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

Đơi đến lúc vừa nhất, người ta gặt mặt mang về. Bằng những cách thức riêng truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gì, các cô gai làng Vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy…

Cốm là thức quà riêng biệt của những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ Việt Nam...

Theo THẠCH LAM

Học sinh tự đọc bài Quà của đồng nội và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng.

1Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến?

a. Cơn gió mùa hạ lướt qua.

b. Mùi lá sen thoảng trong gió.

c. Cả hai dấu hiệu trên.

2. Những chi tiết nào cho thấy hạt lúa non rất tinh khiết và quý giá?

a, Khi đi qua những cánh đồng xanh, mùi thơm mát của bông lúa non bay lên.

b, Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.

c, Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

3. Cốm là thức quà nổi tiếng của làng nào?

a, Làng Hạ              b. Làng Vòng               c. Nhật Tân

4. Vì sao cốm được gọi là thức quà riêng biệt của đồng nội?

….……………………………………………………………………………

5. Dòng nào dưới đây chỉ đặc điểm?

a, Đan, không vướng mái, truyền, tập trung,

b, Đi, múa, ngủ, bảo vệ.

c, Bền, chắc, cao, không vướng mái.

6. Kể tên 4 dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết?

……………………………………………………………………………………..………

4. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt

Học sinh tự đọc bài Quà của đồng nội và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời đúng.

1. Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến?

c. Cả hai dấu hiệu trên.

2. Những chi tiết nào cho thấy hạt lúa non rất tinh khiết và quý giá?

Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.

3. Cốm là thức quà nổi tiếng của làng nào?

b. Làng Vòng

4. Cốm được gọi là thức quà riêng biệt của đồng nội vì cốm mang trong mình hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị, thanh khiết của đồng quê nội cỏ.

5. Dòng nào dưới đây chỉ đặc điểm?

Bền, chắc, cao, không vướng mái.

6. Ba-na, Ê- đê, Tày, Nùng.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn