Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 17 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 20/3)

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 17 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 20/3)

299 03/04/2020

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống

Thừa số

8

7

 

6

Thừa số

104

 

9

 

Tích

 

434

198

624

Câu 2. Minh nghĩ ra một số, biết rằng tổng số đó với 818 là số lớn nhất có ba chữ số. Tìm số Minh nghĩ.

A. 70

B. 181

C. 70 và 181

D. Không tồn tại số đó.

Câu 3. Có 146m vải hoa, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

A. 48 bộ quần áo

B. 49 bộ quần áo

C. 48 mét vải, thừa 2 bộ quần áo

D. 48 bộ quần áo, thừa 2 mét vải

Câu 4. Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm

125m x 6 = ........... dam                4m 7cm = ........... cm

9dam 5m = 950 ............                809cm = ...........m ...........cm

Câu 5. Có 259 kg gạo, người ta bán đi 98 kg. Số gạo còn lại đóng đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 23 túi gạo          B. 23 kg gạo         C. 37 kg gạo          D. 14 kg gạo

II. Tự luận:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

138 x 6        432 : 4         698 : 9         764 : 6

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a, 4 x (215 : 5)

b, (142km + 38km) : 9

Bài 3. Người bán hàng xếp 640 gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 4 gói kẹo. Sau đó, xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng kẹo?

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt

1. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? (cái gì? con gì?); gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì?(làm gì? thế nào?) trong mỗi câu sau:

a) Từ ven đê sông Bùng, những trạm máy bơm mọc lên.

b) Màu xanh mát của những cánh đồng lúa được cứu sống.

c) Ở đây, con người bền bỉ xây dựng quê hương.

2. Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau:

a) Cô Ve xanh có một cái đầu mượt như nhung một dáng vẻ cân đối thon thả một bộ cánh sành điệu mỏng tang.

c) Xa xa sau lũy tre làng mặt trời nhô lên đỏ ửng cả một phương.

3. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để được đoạn văn nói về thành thị và viết lại:

Em sinh ra và lớn lên ở ………………………………Đó là một …………………… đẹp nằm bên bờ sông …………..Phong cảnh quê em rất …….. bởi những vườn cây…….. …. quanh năm …………………………. Người dân nơi đây ……………………… Du khách đến với…………… ………………… không chỉ được tham quan những cảnh đẹp nổi tiếng như: công viên……………………., khu di tích ………., các đền thờ…………………mà mọi người còn được thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể ……. cũng như các món đặc sản của ………………... ………………..như: thịt chua….., bánh tai ……, bưởi …………..Em rất yêu …………………… Dù có đi đâu xa em cũng không thể quên được nơi này . Em sẽ cố gắng ……………………..để lớn lên góp phần xây dựng quê hương …………………………………….ngày càng giàu đẹp hơn.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn