Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 16 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 19/3)

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 16 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 19/3)

177 03/04/2020

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I. Trắc nghiệm: Ghi câu trả lời đúng vào vở

Câu 1: Tính: 5402 + 3789 =

A. 9911

B. 9191

C. 9190

Câu 2: So sánh 140 phút ……. 2 giờ 20 phút

A. <

B. >

C. =

Câu 3: So sánh 2km ……. 1450m + 430m

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Số lớn nhất:

A. 4327

B. 8651

C. 7853

D. 8199

E. 6517

Câu 5: Cho dãy số: 769, 779, 789, ...., .... . Số thứ 5 của dãy là:

A. 709

B. 809

C. 799

D. 899

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Chiều dài hình chữ nhật

12cm

35dm

20cm

Chiều rộng hình chữ nhật

8cm

2m

2dm

Chu vi hình chữ nhật

 

 

 

Câu 7: Tìm x, biết 80 : x = 8

A. 72

B. 9

C. 10

D. Không tìm được

Câu 8: Mỗi thùng xếp được 8 gói bánh thì 684 gói bánh cần ít nhất bao nhiêu thùng để đựng hết số gói bánh đó?

A. 85 thùng             B. 86 thùng

C. 86 gói              D. 85 thùng, thừa 4 gói bánh

II. Phần tự luận:

Bài 1: Điền dấu <; >; =

100 phút ……… 1 giờ 30 phút

990 g ……… 1kg

2m 2cm ……… 202cm

2km ……….1km + 1000m

Bài 2: Xe thứ nhất chở 2340kg hàng, xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 475kg. Hỏi cả hai xe chở bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3:

a. Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau.

b. Tính hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số

*Bài 4: Tìm tất cả các số có 4 chữ số mà chữ số hàng nghìn hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị, chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị 2 đơn vị.

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

590m = .... hm .... dam.....m

468dm = .... dam .... m... dm

507m = .... hm ....dam..... m

7dam 90dm = .............dm

Bài 6: Có 58 con gà muốn nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng chỉ chứa được 5 con. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số gà kể trên?

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt 

Bài 1: Điền từ láy có âm đầu l hay n để tạo từ thích hợp:

- Nước chảy ………………………

- Chữ viết …………………

- Ruộng khô ………………….

- Cười …………………

- Khóc ………………….

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:

a. Chú mèo thức dậy lúc mặt trời đã lên cao.

b. Những giọt sương lấp lánh trong đám cỏ khi trời vừa hửng sáng.

c. Sáng sớm, chị tre nghiêng đầu chải tóc bên bờ ao.

Bài 3: Trả lời các câu hỏi dưới đây:

a. Em biết điểm tổng kết học kì I của mình khi nào?

b. Học kì I kết thúc vào tháng nào?

c. Thứ mấy trong tuần em học môn Tự nhiên và Xã hội?

Bài 4: Xếp lại các ý dưới đây và chép lại cho đúng diễn biến câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng:

a. Bên vệ đường làng Phù Ủng, có một chàng trai ngồi đan sọt.

b. Trần Hưng Đạo hỏi chàng về binh thư rồi đưa chàng về kinh.

c. Khi kiệu Hưng Đạo Vương đến, chàng trai mới sực tỉnh.

Xếp lại: …………………………………

Viết lại diễn biến của câu chuyện:

Bài 5: Xếp tên các dân tộc thiểu số dưới đây phù hợp 3 miền ở nước ta (Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam):

Tày, Nùng, Hmông, Ba – na, Ê-đê, Hoa, Mường, Dao, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm, Khơ-me.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn