Bài ôn tập ở nhà môn Tiếng việt lớp 4 (Tháng 3)

Bài ôn tập ở nhà môn Tiếng việt lớp 4 (Tháng 3)

41 27/03/2020

Câu 1. Dựa vào tác dụng của trò chơi, gạch bỏ 1 từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau và viết tiếp vào lời nhận xét cho đúng:

a/ Cờ tướng; cờ vua; đá cầu; xếp hình là những trò chơi nhằm luyện ……………………….

b/ Kéo co, đấu vật, ô ăn quan, cướp cờ là những trò chơi nhằm luyện ………………………

c/ Cờ vua, đu quay, cầu trượt, đi tàu hỏa trên không là những trò chơi nhằm luyện …………

…………………………….

Câu 2. Gạch dưới câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn sau và cho biết chủ ngữ, vị ngữ trong câu vừa tìm được:

Thế là chiều qua, đàn gia súc trở về. Từ sáng sớm, cổng trang trại đã mở toang hai cánh đón chờ, chuồng nào chuồng nấy đầy ắp rơm tươi. Chúng tôi đứng chờ đàn gia súc. Rồi chúng tiến bước giữa đám bụi hồng rạng rỡ.

Các câu kể Ai làm gi? trong đoạn văn trên:

Câu 3. Bộ phận nào là vị ngữ của câu “Những con cuốc đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ”?

A. đen trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ

B. trùi trũi len lỏi giữa các bụi ven bờ

C. len lỏi giữa các bụi ven bờ

D. giữa các bụi ven bờ

Câu 4. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì ?

Phiếu bài tập ở nhà lớp 4

Câu 5. Đặt 3 câu kể Ai làm gì? :

a/……………………………………………………………………………………

b/ ………………………………………………………………………………….

c/ ………………………………………………………………………………….

Câu 6. Phân biệt r/d/gi; l/n; ât/âc

a/ Tìm tiếng có d, gi hoặc r vào chỗ trống để tạo từ:

Nhảy.............., múa ............, ........... hạt, ........... bóng, cơn .........., vòi .............

b/ Tìm tiếng có ât hoặc âc vào chỗ trống để tạo từ:

Đấu.............., .............. tình, ............. công, lật ............, gang ............., ............... mơ

c/ Tìm tiếng có l hoặc n vào chỗ trống để tạo từ:

.............. ló, tấp ..........., đói ............, độc ............, lớn ............., phi ............. .

d/ Tìm 6 từ láy chứa tiếng có vần “ âc ”:

...................................................................................................................................................

Câu 7. Em hãy viết bài văn tả một chiếc ba lô (cặp sách) đựng sách vở của em hàng ngày.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn